Page 9 - Puls Intercity 6-7/2013

Basic HTML Version

temat numeru
puls
intercity
|
6/2013
|
9
Pociąg będzie wyposażony w wie-
szaki na rowery. W części gastrono-
micznej, z 20 miejscami stojącymi,
podróżni kupią ciepłe oraz zim-
ne przekąski i napoje. Liczne
udogodnienia przewidziano
dla osób o ograniczonej mo-
bilności ruchowej. W trzecim
wagonie drzwi zewnętrz-
ne zostaną wyposażone
w podnośniki ułatwiające
wsiadanie i wysiadanie pasa-
żerom poruszającym się na wóz-
kach inwalidzkich, dla których
przewidziano dwa miejsca i przy-
stosowano toaletę. Wybór wagonu
nie był przypadkowy – to w nim
znajduje się również część barowa
i pomieszczenie obsługi pociągu. Dla
osób niewidomych i niedowidzących
miejsca w przedziałach zostaną ozna-
czone alfabetem Braille’a, a informa-
cje o kolejnych stacjach będą poda-
wane przez system nagłośnieniowy.
Pociąg zaprojektowano tak, by za-
pewnić podróżnym wysoki poziom
bezpieczeństwa. Aerodynamiczny
„nos” będzie wyposażony w spe-
cjalnie elementy, które pochłaniają
energię uderzenia w razie kolizji.
W pociągu zostanie zamontowany
system kamer podłączony do cyfro-
wych rejestratorów wideo. Ekran,
umieszczony w przedziale kierow-
nika pociągu, umożliwi członkom
personelu podgląd obrazu z kamer
i ułatwi natychmiastową interwen-
cję. W wagonach będą zainstalo-
wane interkomy alarmowe do po-
wiadamiania i wzywania drużyny
konduktorskiej.
Pociągi EIC Premium połączą północ z południem Polski. Z Warszawy
do Gdańska dojedziemy w 2 godziny 40 minut, do Krakowa w 2 godziny i 15
minut, a do Katowic w 2 godziny 10 minut. Trasę z Krakowa do Gdyni po-
konamy w 5 godzin 20 minut. Planowane jest także uruchomienie połączeń
do Wrocławia, Rzeszowa i Bielska-Białej.
Trasy i czasy przejazdów