Page 7 - Puls Intercity 6-7/2013

Basic HTML Version

temat numeru
puls
intercity
|
6/2013
|
7
Nadjeżdża
nowoczesność
Dziś, mogąc pokazać Państwu ten pociąg, czuję dumę
tymi słowami prezes PKP
Intercity Janusz Malinowski 28 maja 2013 roku zwrócił się do zebranych
w Sali Amsterdam Stadionu Narodowego w Warszawie.
Tego dnia PKP Intercity oraz Al-
stom zaprezentowały wygląd, kolory-
stykę oraz nową nazwę kategorii po-
ciągów produkowanych we włoskim
Savigliano. To ważna data na drodze
ku nowej jakości podróżowania ko-
leją w Polsce. Bo choć przynajmniej
na początku te, mogące rozwijać
prędkość 250 km/godz. pojazdy nie
wykorzystają w pełni swojej szyb-
kości, to każdy widząc wjeżdżający
na peron srebrno-błękitny skład, bę-
dzie pod wrażeniem, a gdy wsiądzie –
doznania estetyczne i poczucie kom-
fortu będą jeszcze silniejsze.
Pociągi zespołowe mają służyć
podróżnym przez co najmniej 30 lat,
modernizacja infrastruktury kolejo-
wej postępuje, jest więc czas, aby po-
dróż składami zespołowymi była nie
tylko wygodna, ale i coraz szybsza.
Składy zespołowe wyproduko-
wane przez Alstom będą kursowały
pod marką EIC Premium i właśnie
ta nazwa przede wszystkim ma być
utożsamiana przez naszych klientów
z nowym taborem i nową kategorią
połączeń. Chociaż „premium” zwykle
oznacza coś ekskluzywnego, pociągi
– jak podkreślił prezes Malinowski
– będą przeznaczone dla wszystkich
grup podróżnych – i dla biznesmena
i dla wyruszającej w podróż rodziny,
czy studenta z rowerem.
Pierwszy
pociąg
przyjedzie
na testy do Polski w sierpniu tego
roku (wszystkie składy powinny
wyjechać na tory w grudniu 2014).
Wcześniej odbiór techniczny odbę-
dzie się w fabryce Alstom w Savi-
gliano, gdzie zostaną sprawdzone
wszystkie podzespoły. Drugą cześć
testów skład przejdzie na torze do-
świadczalnym w Żmigrodzie pod
Wrocławiem, a później na liniach,
po których ma docelowo jeździć.
Po wprowadzeniu składów zespo-
łowych najlepszy tabor z tras, które
„przejmie” EIC Premium, zostanie
przesunięty na inne linie.
Sławomir Nowak:
Spotykamy się w ważnym i symbolicznym miejscu, jakim jest Stadion
Narodowy. Zarówno stadion, jak i pociąg, który prezentujemy są sym-
bolem cywilizacyjnej zmiany. To miejsce wybraliśmy nieprzypadkowo,
by zaprezentować coś, co ma być dumą i symbolem polskich kolei.