Page 6 - Puls Intercity 6-7/2013

Basic HTML Version

ekspresem
6
|
puls
intercity
|
6/2013
ma plusy dla IC
Pracownicy PKP Intercity – zarówno z Centrali, jak
i Zakładów – mogą skorzystać ze specjalnej oferty
cyfrowej platformy NC+.
Oferta obejmuje abonament za 59 zł miesięcznie,
a w nim 108 kanałów, w tym 34 HD (jak w promocji Uni-
verse+). Dodatkowo w prezencie otrzymujemy możli-
wość oglądania za darmo kanałów HBO przez 6 miesięcy
(pakiet HBO zostanie włączony w ciągu 14 dni od pod-
pisania umowy).
Umowę podpisujemy na 12 miesięcy, a do wyboru
mamy dekodery:
O
BOX+ za 0 zł
O
PVR BOX+ za 99 zł (z cyfrową nagrywarką 250 GB)
O
turboBOX+ za 149 zł (z cyfrową nagrywarką 500GB)
Jest też możliwość skorzystania z opcji Multiroom HD.
Oferta jest ważna tylko do wyczerpania zapasów! Aby
z niej skorzystać wystarczy wypełnić formularz zamó-
wienia (zamieszczamy go w Intranecie) i odesłać mailem
na adres b2b@ncplus.pl. Można też zadzwonić na nu-
mer: (22) 310 45 15.
Za dekodery płacimy przy odbiorze, a przesyłka ku-
rierska jest gratis! Zamówienia zostaną zrealizowane
z dostawą w dowolne miejsce.
Z oferty można skorzystać wyłącznie w ramach nowej
umowy!!!
Warto podkreślić, że jest to oferta wynegocjowana
przez Biuro Administracji tylko i wyłącznie z myślą o pra-
cownikach – spółka nie czerpie z niej żadnych profitów.
A to dopiero początek. Prowadzone są kolejne rozmowy
z firmami i dostawcami usług, dla których wszyscy pra-
cownicy PKP Intercity będą specjalnymi klientami, pre-
miowanymi np. atrakcyjnymi rabatami. O szczegółach
będziemy informować w Intranecie i Pulsie Intercity.
W serwisie intranetowym planujemy utworzenie spe-
cjalnej zakładki.
17 czerwca w fabryce Alstom w Savigliano
odbył się pokaz pierwszego pociągu zespoło-
wego.
Siedmioczłonowy skład został zaprezen-
towany m.in. Zarządowi PKP Intercity oraz
dziennikarzom. Wśród zaproszonych gości
znalazł się również wiceminister transportu
Andrzej Massel.
To dla nas kluczowy element w programie inwe-
stycyjnym wartym ponad 4 mld zł
– powiedział
podczas wizyty Janusz Malinowski, Prezes
PKP Intercity.
Aktualnie w fabryce we włoskim Savigliano
odbywają się testy statyczne pociągu. Wypro-
dukowanych zostało już 35 wagonów.
Wizyta w Savigliano
Niezły kameleon – Griffin w Prokocimiu
Fot. Andrzej Brzeźny
Fotociekawostka