Page 5 - Puls Intercity 6-7/2013

Basic HTML Version

ekspresem
puls
intercity
|
6/2013
|
5
Największy w historii PKP Intercity przetarg
modernizacyjny – na 150 wagonów dla trasy Przemyśl
– Szczecin, został rozstrzygnięty 11 czerwca. Kontrakt
zrealizuje konsorcjum bydgoskiej Pesy oraz ZNTK
„Mińsk Mazowiecki”.
Unowocześniony tabor uzupełni pulę 68 wagonów,
które jeszcze tego lata rozpoczną kursowanie pomiędzy
Przemyślem a Szczecinem. Nowe życie otrzymają wagony
przedziałowe i bezprzedziałowe 1. i 2. klasy, a także sy-
pialne, z miejscami do leżenia oraz barowe. Moderniza-
cja obejmuje instalację nowych systemów i podzespołów,
montaż foteli, klimatyzacji, gniazdek elektrycznych, WC
z zamkniętym obiegiem oraz urządzeń wzmacniających
sygnał telefonii komórkowej. Pojawią się również udo-
godnienia dla osób niepełnosprawnych oraz rowerzystów.
Wagony zostaną dostosowane do prędkości 160 km/
godz., co pozwoli w pełni wykorzystywać możliwości eks-
ploatacyjne obecnie modernizowanych linii kolejowych
E-30 (fragment Wrocław – Katowice – Kraków) i E-59
(fragment Wrocław – Poznań – Szczecin).
O kontrakt starało się sześć podmiotów – cztery z Polski
i dwa z Czech. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum
Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. oraz Zakłady Na-
prawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” S.A., któ-
re otrzyma 412 869 180 zł brutto. Wykonawca od momentu
wejścia w życie umowy będzie miał 24 miesiące na realiza-
cję zamówienia.
Połowa środków na sfinansowanie inwe-
stycji będzie pochodzić z funduszy unijnych.
Podziękowanie
„Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie”
Adam Mickiewicz
Składamy serdeczne podziękowania Przyjaciołom i zna-
jomym, którzy byli z nami w trudnych dla nas chwilach
po wypadku. Dziękujemy za wsparcie i wszelką pomoc
płynącą nie tylko z Zakładu Południowego, ale i Zakładów
Spółki.
Dziękujemy również wszystkim, którzy bezinteresow-
nie oddali krew.
Dziękujemy Wam Przyjaciele!
Wojciech Guździk z żoną Dorotą i Filipem
Zasiądą w Radzie
Maria Sędek i Krzysztof Piotr Ciećka zostali wybrani
do Rady Nadzorczej PKP Intercity jako przedstawiciele
pracowników. Gratulujemy i życzymy owocnej pracy.
W wyborach głosy oddało blisko 3 tysiące osób.
1 lipca rozpoczyna się największy wakacyjny festiwal
filmowy Orange Kino Letnie Sopot-Zakopane 2013.
Codziennie, przez całe wakacje, na sopockim Molo
i przy zakopiańskich Krupówkach, wyświetlane będą
największe hity filmowe.
Na widzów czekają letnie sale kinowe, gdzie można
oglądać filmy, siedząc wygodnie na plażowych leżakach.
Między Sopotem a Zakopanem, we wszystkie weekendy
wakacji, kursuje specjalny pociąg z
Wagonem Filmo-
wym Orange Kino Letnie
– mobilną salą kinową, przy-
Pomarańczowe kino
– w pociągu i pod chmurką
gotowaną przez PKP Intercity we współpracy z Outdoor
Cinema i Orange. Projekcje filmowe odbywają się w nim
non stop! Ważny bilet na przejazd pociągiem jest jedno-
cześnie biletem wstępu do Wagonu Filmowego.
Repertuar festiwalowy został podzielony na dni te-
matyczne. W poniedziałki
„Kino pozytywnej energii”
(Nietykalni, Sugar Man, Mamma Mia!), we wtorki filmy
pod hasłem
„Made in Poland”
(Jesteś Bogiem, Sęp), śro-
dy
„z Orange i mega hitem”
(Mroczny Rycerz powsta-
je, Magic Mike), w czwartki cykl specjalny
„My name is
Ryan. Ryan Gosling”
(Pamiętnik, Drive). W piątki „
Ame-
rykańskie opowieści”
(Opercja Argo, Django), w soboty
„Wielkie historie miłosne”
(Romeo i Julia, Anna Kare-
nina), a w niedziele filmy w cyklu „
Kobieta na krańcu
świata”
(Jedz, módl się i kochaj).
Pełny repertuar oraz szczegółowe informacje o te-
gorocznej edycji festiwalu można znaleźć pod adresem
www.OrangeKinoLetnie.wp.pl oraz w darmowej apli-
kacji Orange Kino Letnie na smartfony.
Wielka modernizacja
rozstrzygnięta