Page 45 - Puls Intercity 6-7/2013

Basic HTML Version

na
luzie
puls
intercity
|
6/2013
|
45
Z Intercity
na Heineken
Open’er
Festival
Nasza firma jest partnerem jednego
z najbardziej oczekiwanych festiwali
plenerowych w Polsce – Heineken Open’er.
Muzyczne otwarcie wakacji, już po raz
dwunasty, od 3 do 6 lipca w Gdyni. PKP
Intercity nie tylko zapewni fanom muzyki
transport, ale także jako eko-partner zadba
o atrakcje na terenie imprezy.
Dla Intercity tegoroczna edycja fe-
stiwalu jest szczególna. Uruchamia-
my specjalny pociąg, który 2 lipca
zabierze szczęśliwych zdobywców
biletów do Gdyni z Krakowa i War-
szawy, a w drogę powrotną wyru-
szy w poniedziałek 8 lipca. Bilety
na przejazd mogli wygrać w kon-
kursie członkowie Klubu Alter Art
(www.alterklub.pl). Dobra zabawa
rozpocznie się już na pokładzie –
w programie m.in. ekologiczne bingo
i seanse w wagonie kinowym.
Na terenie festiwalu wszyscy
uczestnicy będą mogli odwiedzić
stoisko PKP Intercity. Będziemy pro-
mować podróże koleją, podkreślając
proekologiczne zalety tego środka
transportu i zachęcać pasażerów
do segregowania śmieci. Warsztaty
prowadzone przez artystów staną się
okazją, by puszki i plastikowe butel-
ki – najczęstsze „pociągowe” śmieci
– zamienić w prawdziwe dzieła sztu-
ki. Stoisko będzie czynne od 3 do 6
lipca w godzinach od 16:00 do 2.00
oraz dodatkowo 7 lipca, od 17:00
do 1:00.
Dzięki współpracy całej Gru-
py PKP na festiwalowiczów, któ-
rzy na imprezę wybiorą się koleją,
na Dworcu Głównym w Gdyni bę-
dzie czekać niespodzianka. Oprócz
punktów informacyjnych, przed bu-
dynkiem stanie mała scena muzycz-
na.
Open’er Festival odbywa się już
po raz dwunasty (po raz jedenasty
w Gdyni). Lista wykonawców pol-
skiej i światowej sceny muzycznej,
jest bardzo długa. Zagrają m. in. Arc-
tic Monkeys, Blur, Kings of Leon,
Queen of The Stone Age, Skunk An-
ansie, Seveges, Hey, Maria Peszek,
Kaliber 44. Dodatkowo, 7 lipca, wy-
stąpi amerykańska ikona pop – Ri-
hanna. Jej koncert nie jest integral-
ną częścią festiwalu, ale posiadacze
czterodniowych „openerowych”
karnetów będą mogli zobaczyć go
bez dodatkowych opłat.