Page 44 - Puls Intercity 6-7/2013

Basic HTML Version

kolejowa historia
44
|
puls
intercity
|
6/2013
Zbigniew Dopierała
, od niedawna dy-
rektor handlowy Zakładu Północnego, a
od lat pasjonat historii kolei, przesłał nam
ciekawe dokumenty, pokazujące jak w mi-
nionych stuleciach „mierzono” moralność
i kwalifikacje kolejarzy.
Pamiątki nadesłane
Świadectwo moralności
(poniżej) wystawione
w 1915 roku, w czasach monarchii austro-
węgierskiej, przez Policję we Lwowie. Było
warunkiem zatrudnienia na kolei. Jego właściciel
– Teofil Pożakowski, urodzony w 1899 roku we
Lwowie – jak czytamy na dokumencie – „Przez cały
czas swego pobytu we Lwowie, nie dał powodu
do niekorzystnych spostrzeżeń pod żadnym względem.
Świadectwo to wydaje się mu celem udokumentowaniu
podania o posadę kolejową”.
Świadectwo egzaminu czeladniczego
(powyżej) na
stanowisku ślusarza (oryginalny format 34cm x 42 cm) dla
Franza Osińskiego też zapewne otwierało możliwości awansu.
Komisja egzaminacyjna – prawdopodobnie z obecnych
Bartoszyc – złożona z czterech osób datowała dokument na
19 stycznia 1890 roku.
Jeśli mają Państwo w swoich zbiorach stare doku-
menty, zdjęcia i inne kolejowe pamiątki, pochwalcie
się nimi przesyłając skany na adres puls@intercity.pl
– najlepiej z ciekawym opisem.