Page 32 - Puls Intercity 6-7/2013

Basic HTML Version

Puls
na wakacje
32
|
puls
intercity
|
6/2013
Ważne informacje:
Koleje Niemieckie dwa razy
do roku publikują listę ograniczeń
FIP. Zawiera ona wykaz pociągów
z ograniczoną dostępnością. Jaz-
da takim pociągiem na podstawie
biletu FIP traktowana jest przez
służby kontrolujące jak jazda bez
biletu.
W pociągach ICE nie ma obo-
wiązku rezerwacji miejsc (zawyjąt-
kiem ICE Sprinter oraz pociągów
oznaczonych w rozkładzie jazdy)
jednak ze względu na znaczną
frekwencję zalecamy wykupienie
miejscówki.
Cena miejscówki to 4 €, ta sama
miejscówka kupiona w Polsce
to wydatek 3 €.
W pociągach ICE zarówno
w pierwszej jak i drugiej klasie
możemy wybierać miejsca w czę-
ści bezprzedziałowej, w przedzia-
le, w strefie relaksacyjnej (nie wol-
no prowadzić głośnych rozmów
i używać telefonów komórko-
wych) oraz w strefie ze wzmocnio-
nym sygnałem telefonii komórko-
wej. Dodatkowo można poprosić
o miejsce przy stole dwu- lub czte-
roosobowym.
Pociągi w Niemczech nie są już
tak punktualne jak kilka lat wcze-
śniej, planując podróż z przesiad-
kami warto wziąć to pod uwagę.
dziwiać wchodzące do portu ogrom-
ne wycieczkowce.
Po wypiciu kolejnej kawy rusza-
my do Speicherstadt, największego
na świecie zabytkowego kompleksu
spichlerzy. Wykonane z czerwonej
cegły, posadowione na tysiącach dę-
bowych pali, poprzecinane kanała-
mi i dziesiątkami mostów… klimat
tego miejsca jest niesamowity. Tutaj
spotyka się historia z nowoczesno-
ścią. Na części nabrzeży umiejętnie
wkomponowano luksusowe aparta-
mentowce, a na kanałach wybudo-
wano pływające pomosty z miejsca-
mi do cumowania łodzi motorowych.
Pełni wrażeń wracamy do centrum,
po drodze drobne zakupy i jesteśmy
na dworcu Hamburg Hbf.
Do Hamburga można pojechać
na cały dzień albo kilka godzin. Tutaj
każdy znajdzie coś dla siebie.
Podróż z biletem FIP na trasie
Berlin – Hamburg – Berlin to wyda-
tek zaledwie 6 € na osobę i bezcenne
wspomnienia…
ICE3
Rzeka Alster
Dzielnica spichlerzy