Page 31 - Puls Intercity 6-7/2013

Basic HTML Version

Puls
na wakacje
puls
intercity
|
6/2013
|
31
by bakcyla podróżowania pociągami.
To nie jest tak, że wysiadamy w Ber-
linie ze stwierdzeniem „było fajnie”,
że ten raz wystarczy i nie ma do cze-
go wracać. Tutaj pozostaje niedosyt,
rozbudzają się marzenia. Taki prze-
jazd przyciąga jak magnes. Ale żeby
doświadczyć tego miłego uczucia,
musicie zrobić pierwszy krok i posta-
wić nogę na pokładzie pociągów ICE.
Zwiedzanie
Berlin Hauptbahnhof to nowo-
czesny obiekt, wjeżdżając na dwo-
rzec klejowy Hamburg Hbf przeno-
simy się ponad sto lat w przeszłość.
Wybudowany w 1906 roku jeden
z większych dworców w Niemczech
zaskakuje swoim wyglądem i liczbą
odjeżdżających pociągów. Miłośnik
kolei będzie miał problem, czy stojąc
na górnym tarasie zatopić się w ten
klimat i fotografować zmieniające się
jak w kalejdoskopie pociągi (na dwo-
rzec wjeżdża wielu prywatnych prze-
woźników, niektórzy z bajecznie
pomalowanymi składami), czy wyru-
szyć do miasta… Godząc przyjemne
z jeszcze przyjemniejszym, po wy-
konaniu kilkunastu zdjęć, wyrusza-
my na podbój Hamburga. Z dworca
do centrum trafimy bez problemu,
po prostu pójdziemy „za tłumem”.
Pierwsza ulica to Spitalerstraße, bu-
tiki, markowe sklepy z perfumami,
ubraniami i butami. Po prawej stronie
miniemy jeden z większych domów
towarowych
Europa Center.
Warto
na chwilę do niego wstąpić, ale nie
na zakupy, tylko wspaniałe lody, takie
zwykłe na waflu, sprzedawane na po-
ziomie „0”. Są wręcz poezją smaku.
Wracamy
na
Spitalerstraße.
Po kilku minutach dojdziemy
do Mönckebergstraße, która dopro-
wadzi nas na centralny plac miasta.
Góruje nad nim ratusz. Odbudowa-
ny w 1897 roku, po wcześniejszym
pożarze, przyciąga wzrok bogato
zdobioną fasadą. Tuż obok płynie
rzeka Alster, która kilkadziesiąt me-
trów dalej tworzy jezioro Binnenal-
ster. Bulwar nad jej brzegami jest
miejscem spotkań młodzieży i stąd
wyruszają statki wożące turystów
po jeziorach i kanałach Hamburga.
Spacerując leniwie ulicą Jungfern-
stieg lub popijając kawę na tarasie
jednego z dziesiątek lokali umiejsco-
wionych nad brzegiem rzeki Alster
możemy przez cały dzień oglądać
statki przepływające przez śluzy lub
rozkoszować się widokami. Alterna-
tywą dla lenistwa jest zwiedzenie
innych ciekawych miejsc w tym nie-
samowitym mieście.
Z głównego placu przed ratuszem
ruszamy ulicą Alter Wall w kierunku
zachodnim. Po kilku minutach prze-
chodzimy przez most nad jednym
z kanałów, przecinamy ulicę Graskel-
ler, mijamy stację U-bahn „Röding-
smarkt” i skręcamy w prawo na Lu-
dwig Erhart Straße. Przechodzimy
mostem nad rzeką Alster i po około
300 metrach po naszej lewej stronie
zobaczymy najpiękniejszy kościół
barokowy w Niemczech, kościół św.
Michała. Na jego 132-metrowej wie-
ży znajduje się punkt widokowy,
z którego widać wspaniałą panora-
mę miasta. Kolejny etap to nabrzeża
hamburskiego portu z kafejkami i re-
stauracjami. Z ich tarasów można po-
ICE3, przedział 1. klasy
ICE1
Ratusz
Hamburg Centrum