Page 30 - Puls Intercity 6-7/2013

Basic HTML Version

Puls
na wakacje
30
|
puls
intercity
|
6/2013
Hamburg,
miasto kontrastów
Niemieckie, chociaż dzisiaj bardziej europejskie okno na świat.
Miasto gdzie widać zderzenie kultur, obyczajów, gdzie bieda
istnieje obok luksusów. To tutaj na ulicach, jak w tyglu
mieszają się wszystkie narodowości mieszkające w Niemczech,
panuje niepowtarzalna atmosfera. Mili, sympatyczni ludzie
i wrażenie ciągłych wakacji.
Jak dojechać?
Z Berlina do Hamburga jest oko-
ło 350 kilometrów. Pociągi między
tymi miastami jeżdżą w takcie go-
dzinnym, co bardzo ułatwia zapla-
nowanie wycieczki. Czas przejazdu,
tu miłe zaskoczenie, to półtorej go-
dziny. Pomimo rozbudowanej sieci
autostrad koleje niemieckie cieszą
się dużą popularnością wśród miesz-
kańców, dlatego warto wykupić miej-
scówkę. Podróż odbędziemy na po-
kładzie chluby kolei DB, pociągów
ICE. Większość trasy pociąg pokonu-
je z prędkością 230 km/godz. Stan-
dardowo trasę obsługują składy serii
ICE1, ale przy odrobinie szczęścia po-
jedziemy ICE3. Mając uprawnienia
do przejazdu w 1. klasie warto w po-
ciągach ICE3 wykupić miejsce w stre-
fie relaksacyjnej – jest to sześć miejsc
w wydzielonym przedziale na cze-
le pociągu, bezpośrednio za kabiną
maszynisty. Fotele w drugim rzędzie
są na podwyższeniu, żeby nic nie
zasłaniało widoku, gdyż w tych po-
ciągach kabina maszynisty jest całko-
wicie przeszklona. Wrażenia, cóż…
nie było z nami jeszcze osoby, która
po przejechaniu tej trasy nie złapała-
Tekst i zdjęcia:
Jacek Piekarski
, mistrz w Sekcji Napraw
Pojazdów Trakcyjnych i Infrastruktury w Gdyni
Hamburg Hbf