Page 27 - Puls Intercity 6-7/2013

Basic HTML Version

z życia firmy
puls
intercity
|
6/2013
|
27
Ryszard Ślusarczyk (Z.Pn.)
– 39 lat na kolei; rzemieśl-
nik, pomocnik maszynisty, maszynista, starszy ma-
szynista pojazdu trakcyjnego.
Edward Więcek (Z.Z.)
– 39 lat na kolei; stażysta ad-
iunkt k.p. służby trakcji spalinowej, adiunkta k.p.,
pomocnik maszynisty trakcji spalinowej I klasy,
młodszy maszynista pojazdu trakcji spalinowej II
klasy, maszynista spalinowych pojazdów trakcyj-
nych, maszynista trakcji elektrycznej, starszy maszy-
nista pojazdu trakcyjnego.
MAJ
Bogusław Drożdżyński (Z.C.)
– 41 lat na kolei; rze-
mieślnik, młodszy maszynista, maszynista spalino-
wych pojazdów trakcyjnych, maszynista, starszy
maszynista elektrycznych pojazdów trakcyjnych.
Wyróżniony: Srebrną Odznaką „Przodujący Kole-
jarz” (1992 r.).
Janusz Kawczyński (Z.C.)
– 36 lat na kolei; starszy rze-
mieślnik, rewident taboru.
Józef Bielawski (Z.C.) –
23 lata na kolei, robotnik kwa-
lifikowany, robotnik wykwalifikowany w zawodzie
ślusarza. Wyróżniony: Srebrną Odznaką „Przodują-
cy Kolejarz” (1977 r.).
Ryszard Płomiński (Z.C.)
– 41 lat na kolei; stażysta
szkolony na ślusarza taboru elektrycznego, rzemieśl-
nik, rzemieślnik specjalista, młodszy maszynista,
maszynista, starszy maszynista spalinowego pojaz-
du trakcyjnego, maszynista pojazdu trakcyjnego.
Stanisław Paciorek (Z.C.)
– 37 lat na kolei; konduktor,
kierownik pociągu pasażerskiego.
Zdzisław Szymański (Z.C.)
– 42 lata na kolei; ślusarz,
starszy rzemieślnik, specjalista rzemieślnik.
Zenon Głownia (Z.C.)
– 28 lat na kolei; rzemieślnik
specjalista, młodszy maszynista, maszynista, starszy
maszynista spalinowego pojazdu trakcyjnego, ma-
szynista pojazdu trakcyjnego.
Andrzej Śnieżek (Z.Pd.)
– 41 lat na kolei; hamulcowy,
konduktor.
Jan Gal (Z.Pd.)
– 41 lat na kolei; rzemieślnik, rewident
taboru, starszy rewident taboru. Wyróżniony: Srebr-
ną Odznaką „Przodujący Kolejarz” (1981 r.).
Józef Palenica (Z.Pd.)
– 41 lat na kolei; hamulcowy,
konduktor, kierownik pociągu, manewrowy, usta-
wiacz, starszy ustawiacz.
Krzysztof Góra (Z.Pd.)
– 44 lata na kolei; rzemieślnik,
pomocnik maszynisty, maszynista, starszy maszyni-
sta pojazdu trakcyjnego. Wyróżniony: Srebrną Od-
znaką „Przodujący Kolejarz” (1985 r.), Złotą Odzna-
ką „Przodujący Kolejarz” (1994 r.).
Marek Łącki (Z.Pd.)
– 44 lata na kolei; elektromonter,
starszy elektromonter, specjalista elektromonter.
Wyróżniony: Srebrną Odznaką „Przodujący Kole-
jarz” (1982 r.)
Marian Piotrowski (Z.Pd.)
– 44 lata na kolei; elektro-
monter, elektromonter specjalista, pomocnik ma-
szynisty pojazdu trakcyjnego, starszy rzemieślnik
specjalista, mechanik konserwator, specjalista elek-
tromonter, mistrz. Wyróżniony: Srebrną Odzna-
ką „Przodujący Kolejarz” (1984 r.), Złotą Odznaką
„Przodujący Kolejarz” (1989 r.).
Piotr Tatar (Z.Pd.)
– 35 lat na kolei; rzemieślnik, po-
mocnik maszynisty, maszynista, starszy maszynista
pojazdu trakcyjnego.
Jan Mak (Z.Pn.)
– 41 lat na kolei; rzemieślnik, starszy
rzemieślnik, elektromonter starszy specjalista elek-
tromonter.
Marek Gonigroszek (Z.Pn.)
– 33 lat na kolei; konduk-
tor, kierownik pociągu pasażerskiego.
Mirosław Grabowski (Z.Pn.)
– 37 lat na kolei; rze-
mieślnik, pomocnik maszynisty, maszynista, starszy
maszynista pojazdu trakcyjnego.
Teresa Szczesna (Z.Pn.)
– 39 lat na kolei; kasjer bileto-
wo-bagażowego, ekspedytor, kasjerka.
Janusz Serweta (Z.Z.)
– 37 lat na kolei; starszy rze-
mieślnik, tokarz, starszy operator maszyn skrawa-
jących – tokarek, specjalista operator, operator ma-
szyn skrawających. Wyróżniony: Srebrną Odznaką
„Przodujący Kolejarz” (1989 r.).
Urszula Franczak (Z.Z.)
– 35 lat na kolei; adiunkt k.p.,
referent, starszy referent, referendarz, starszy refe-
rendarz, radca k.p., starszy rada. Wyróżniona: Złotą
Odznaką „Przodujący Kolejarz”(1992 r.).
Włodzimierz Trybuś (Z.Z.)
– 41 lat na kolei; rzemieśl-
nik, pomocnik maszynisty, maszynista, starszy ma-
szynista pojazdu trakcyjnego. Wyróżniony: Srebrną
Odznaką „Przodujący Kolejarz”(1992 r.).
Legenda:
C.
– Centrala
Z.C. – Zakład Centralny
Z.Pd. – Zakład Południowy
Z.Pn. – Zakład Północny
Z.Z. – Zakład Zachodni
Opracowane na podstawie informacji przekazanych
przez Zakłady.