Page 26 - Puls Intercity 6-7/2013

Basic HTML Version

z życia firmy
26
|
puls
intercity
|
6/2013
Publikujemy listę pracowników, którzy w kwietniu i maju dotarli do ostatniej stacji na swojej
zawodowej drodze życia.
KWIECIEŃ
Irena Ćwikowska (C.)
– 26 lat na kolei; operator EMC,
starszy operator EMC, starszy referendarz, radca,
specjalista. Wyróżniona: Odznaką Honorową „Za-
służony dla Kolejnictwa” (2004 r.).
Henryk Gawrych (Z.C.)
– 35 lat na kolei; rzemieślnik,
pomocnik maszynisty, młodszy maszynista, maszy-
nista pojazdu, starszy maszynista pojazdu spalino-
wego trakcyjnego.
Henryk Rychlewski (Z.C.)
– 40 lat na kolei; radca, re-
ferendarz.
Józef Nita (Z.C.)
– 35 lat na kolei; konduktor, kierow-
nik pociągu pasażerskiego.
Krzysztof Dziewulski (Z.C.)
– 39 lat na kolei; usta-
wiacz, manewrowy, rzemieślnik.
Marek Legat (Z.C.) –
38 lat na kolei; rzemieślnik, rze-
mieślnik specjalista, dyspozytor, starszy dyspozytor,
starszy radca, referendarz. Wyróżniony: Srebrną Od-
znaką „Przodujący Kolejarz” (1985 r.).
Ryszard Czapnik (Z.C.)
– 41 lat na kolei; ślusarz,
rzemieślnik ślusarz, starszy rzemieślnik ślusarz,
starszy rzemieślnik, specjalista rzemieślnik.
Fryderyk Pordzik (Z.Pd.)
– 40 lat na kolei; pomocnik
maszynisty pojazdu trakcyjnego, dyspozytor,
starszy dyspozytor. Wyróżniony: Srebr-
ną Odznaką „Przodujący Kolejarz”
(1985 r.), Brązowym Krzyżem
Zasługi (1985 r.).
Jerzy Korzec (Z.Pd.)
– 34 lata na ko-
lei; rzemieśl-
nik, pomocnik
maszynisty, ma-
szynista pojazdu
trakcyjnego, ślusarz,
rewident taboru, starszy
rewident taboru.
Stanisław Mikulski (Z.Pd.)
– 36
lat na kolei; starszy rzemieślnik,
rewident taboru, starszy rewident
taboru, starszy specjalista monter,
specjalista monter.
Stanisław Rogowski (Z.Pd.)
– 34 lata na kolei; starszy
rzemieślnik, elektromonter, mistrz w zawodzie elek-
tromonter, starszy rzemieślnik w zawodzie elektro-
monter, starszy elektromonter.
Violetta Derda (Z.Pd.)
– 36 lat na kolei; magazynier,
ekspedytor, informator, konduktor, kierownik po-
ciągu pasażerskiego.
Wacław Mielnik (Z.Pd.)
– 32 lata na kolei; manewro-
wy.
Zofia Pniewska (Z.Pd.)
– 35 lat na kolei; adiunkt k.p.,
kasjer biletowo-bagażowy, referent, ekspedytor, kon-
troler.
Czesław Markiewicz (Z.Pn.)
– 32 lata na kolei; rze-
mieślnik specjalista, ślusarz, rewident taboru.
Krzysztof Michniewicz (Z.Pn.)
– 38 lat na kolei; rze-
mieślnik specjalista, pomocnik maszynisty pojaz-
dów trakcyjnych, mechanik spalinowych pojazdów
drogowych i trakcyjnych, maszynista, starszy ma-
szynista pojazdu trakcyjnego.
Ryszard Pietrek (Z.Pn.)
– 41 lat na kolei; elektromon-
ter, specjalista elektromonter, zastępca starszego za-
wiadowcy, zastępca naczelnika sekcji, mistrz,
starszy radca, referendarz.
Stacja emerytura