Page 25 - Puls Intercity 6-7/2013

Basic HTML Version

z życia firmy
puls
intercity
|
6/2013
|
25
ogrodowe, ekrany przeciwhałasowe, do-
niczki, płyty termoizolacyjne – w to i wiele
innych rzeczy mogą zamienić się „plastiki”.
Pod warunkiem, ze trafią do sortowni, a nie
na wysypisko. Tworzywa sztuczne mają też
wysoką wartość energetyczną, porównywal-
ną z węglem kamiennym. Są więc świetnym
materiałem do produkcji alternatywnych
paliw.
Szkło może być przetworzone bez strat
na identyczne opakowanie, jakim było po-
przednio. Wykorzystanie stłuczki szklanej
niweluje poziom emisji dwutlenku węgla
i trujących związków, towarzyszących pro-
dukcji opakowań.
Warto pamiętać, że efekty zaniedbań
są długowieczne.
Szklana butelka zupeł-
nie oprze się upływającemu czasowi. Zanim
środowisko poradzi sobie z metalową pusz-
ką minie wiek. Plastikowa torba foliowa,
produkowana w ciągu 1 sekundy, używana
średnio 25 minut, rozłoży się za około 400
lat.
Jak to (z)robić
W siedzibach naszej spółki są lub będą
zapewnione miejsca do gromadzenia su-
rowców wtórnych. Tam, gdzie mieszczą się
biura różnokolorowe kosze znaleźć można
np. w pomieszczeniach socjalnych. Na tere-
nie zapleczy technicznych są dostępne spe-
cjalnie wyznaczone pojemniki na odpady,
które powstają przy naprawach i innych
pracach warsztatowych. W Zakładach wy-
znaczono osoby, które udzielą pracowni-
kom niezbędnych informacji i wyjaśnień
związanych z segregacją.
Ale warto także samodzielnie ułatwić
sobie życie.
W naszym najbliższym otocze-
niu możemy sami zorganizować mini punkt
zbiorczy – dla siebie, kolegów i koleżanek
z pokoju, wydziału czy biura. Wystarczą kar-
tonowe pudła albo worki umieszone na wy-
ciągniecie ręki, a potem np. tylko raz w ty-
godniu spacer do firmowego miejsca zbiórki.
Centrala:
Luiza Michalska,
Katarzyna Adamek
– Biuro Infrastruktury
Zakład Centralny:
Renata Goławska
– Dział Infrastruktury
Zakład Północny:
Aldona Kalinowska
– Dział Infrastruktury
Zakład Zachodni:
Tomasz Serba, Jacek Woźniczak,
Józef Kaługa
– Dział Infrastruktury
Zakład Południowy:
Joanna Dudek
– Dział Infrastruktury