Page 13 - Puls Intercity 6-7/2013

Basic HTML Version

temat numeru
puls
intercity
|
6/2013
|
13
E.D.:
Mogę tylko potwierdzić, a przy okazji dodać, że
dopóki Szczepan nad wszystkim czuwa, dopóty możemy
spać spokojnie.
Składy EIC Premium będą pierwszymi tak nowocze-
snymi i szybkimi pociągami kursującymi w Polsce.
Na ten projekt wszyscy pasażerowie czekali z utęsk-
nieniem. Czy będą one w zasięgu możliwości prze-
ciętnego Kowalskiego?
E.D:
Kategoria EIC Premium będzie dla każdego. Sprzedaż
biletów będzie bazowała na dynamicznym systemie sprzeda-
ży. Zamiast jednej sztywnej taryfy, ceny będą zależały od np.
terminu zakupu, godziny przejazdu, popytu czy trasy.
Czy pociąg będzie dostępny dla miłośników kolei
po przyjeździe do Polski, zanim ruszy w regularne
trasy?
Sz.O:
Już w połowie sierpnia będzie można zobaczyć
pierwszy skład w Polsce – będzie jeździł na torze doświad-
czalnym w Żmigrodzie. Szczęśliwcom powinno się udać
zwiedzić pociąg również w środku… Natomiast we wrze-
śniu pojazd ten będzie prezentowany szerszej publiczno-
ści zainteresowanej transportem szynowym – na kolejo-
wych targach Trako.
E.D.:
Trasa wraz z dokładną informacją o godzinie przy-
bycia pociągu do Polski będzie podana do publicznej wia-
domości. Zagorzali „mikole” – i wszyscy zainteresowani
także – będą mieli niepowtarzalną okazję zobaczyć przy-
jazd pociągu. Nic więcej teraz nie mogę zdradzić.
Trwa właśnie ustalanie tras EIC
Premium. Wśród pasażerów rozgorzała
dyskusja, gdzie powinny się zatrzymy-
wać składy zespołowe. Wielu z nich
zwraca się z prośbą o włączenie ich
miast do rozkładu jazdy… Czy te
apele zostaną rozpatrzone?
Czy istnieje obawa,
że spełnianie
tego typu próśb sprawi, że najszybszy pociąg nie
będzie wiele różnił się od dobrze nam znanych eks-
presów?
Sz.O:
Zasadniczo trasy, po jakich będą jeździły pocią-
gi EIC Premium są już ustalone. To, co udało się zmienić
w stosunku do poprzednio rozpatrywanej wersji projektu
to dołożenie połączenia Warszawa – Wrocław z przystan-
kami w Częstochowie i Opolu oraz wydłużenie połącze-
nia do Katowic o Bielsko-Białą lub Gliwice. Dodatkowo
bezpośrednie połączenie pociągiem EIC Premium zyskał
Rzeszów. Trudno w tym zakresie dogodzić wszystkim za-
interesowanym, ale robimy, co możemy. Trzeba pamiętać,
że ten pociąg ma łączyć aglomeracje i nie może zatrzymy-
wać się co 20-30 kilometrów. Duża gęstość przystanków
jest uzasadniona jedynie na końcówkach tras.
Wszystko o EIC Premium
Wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej
o pociągach zespołowych zapraszamy na specjalną stronę
www.eicpremium.intercity.pl
. Znajdziecie tam szczegółowe
informacje o składach, planowanych trasach i czasach
przejazdu, a także kalendarium projektu, wywiady, cie-
kawostki, wizualizacje i plany techniczne. Jest także
bogata galeria zdjęć z fabryki w Savigliano,
gdzie pociągi powstają oraz formu-
larz kontaktowy, poprzez który
można przesłać pytania
i opinie.