Page 10 - Puls Intercity 6-7/2013

Basic HTML Version

temat numeru
10
|
puls
intercity
|
6/2013
O tajemnicach warsztatu modelarza opowiada
Mubariz
Aghayev
– architekt, absolwent Politechniki
Warszawskiej, autor makiety Centrum Serwisowego
pociągów dużych prędkości oraz dwóch wagonów
pociągu EIC Premium
Zapewne często słyszy p an pytania: „Ale jak Pan
to robi?”, „Jak się tworzy takie cuda?” …
Bardzo często. Zawsze na nie odpowiadam, że to tajem-
nica warsztatu. I wcale nie kłamię, naprawdę tego procesu
nie da się opisać jednym zdaniem, w ogóle trudno to wy-
razić słowami. A padają też pytania bardziej konkretne,
na przykład: „A czy oddychasz podczas klejenia?” albo
„Najtrudniejsze elementy robisz rano czy wieczorem?”.
I jak brzmi odpowiedź?
Doświadczony modelarz bezwiednie wstrzymuje od-
dech podczas skomplikowanych czynności. Maksymalne
skupienie, bezdech i gotowe. Do tego jeszcze warto po-
myśleć o czymś przyjemnym. To nawet zostało naukowo
udowodnione, że wykonując trudne i precyzyjne pra-
ce, wracamy myślami do pozytywnych momentów.
To nas uspokaja.
Ile czasu zajęło panu stworzenie makiety
Centrum Serwisowego?
Na zrealizowanie tego projektu miałem
niecały miesiąc. Planując działania, nigdy
nie zastanawiam się, ile czasu potrze-
buję na wykonanie, ale ile go mam.
Znam termin końcowy i wiem, że
muszę się wyrobić. Zawsze pracuję
do ostatniej chwili. Patrzę na zegarek, montuję ostatnią
rzecz i oddaję.
Czy ten projekt różnił się od innych dotychczas przez
pana wykonywanych?
Ten obiekt był interesujący, ale raczej standardowy.
Za to obecnie pracuję nad bardziej nietypowym – też
dla PKP Intercity. Przygotowuję makietę składu pociągu.
To jest zupełnie inna praca. Pociąg to obiekt ruchomy, ae-
rodynamiczny, który ma wymiary określone standardami
międzynarodowymi. W dodatku przy tak prestiżowym
projekcie ważny jest nie tylko wygląd. Pasażer musi wi-
W krainie miniatur